Medezeggenschapsraad obs De Waterlelie schooljaar 2016-2017

Oudergeleding bestaande uit (van links naar rechts) Ingrid Timmerman, Sanna Dreijer-Kuis, Marloes van Westrenen, Sabine de Waal en Loes de Vetten.

MBG 1273

Kuijs Sanna

MBG 1289MBG 1283MBG 1292

De leerkrachtengeleding bestaande uit (van links naar rechts) Michelle den Boer, Margreet Alblas-de Groot, Iris van Kooten, Peter de Korte en Erik Verbeek

 

MBG 1276

MBG 1259

van Kooten IrisMBG 3053 

MBG 2413