Inspectiebezoek, een resultaat om trots op te zijn!

1Om de 4 jaar worden scholen in Nederland bezocht door de inspectie van onderwijs. Een aantal weken geleden bezocht de inspecteur van het basisonderwijs, dhr. P. Brinkman, onze school in het kader van zo' n 4-jarig bezoek.

Tijdens zo' n bezoek, dat een dag duurt, wordt de school beoordeeld op een aantal kwaliteitspunten. Hij kijkt naar de resultaten, die de leerlingen behalen, de ontwikkelingen, die we als school doormaken, de manier waarop we lesgeven en zorg dragen voor het welbevinden van onze leerlingen en hoe we zelf de kwaliteit van ons onderwijs in beeld brengen. Om een goed beeld te krijgen moeten we diverse documenten opsturen, waarmee de inspecteur zich kan voorbereiden.

Hij analyseert deze documenten en door de groepen te bezoeken en gesprekken te voeren met;

-een afvaardiging van de ouders

-een afvaardiging van de leerlingen uit groep 6, 7 en 8

-een afvaardiging van het team en

-een gesprek met de directeur, de IB-er en de teamleiders vormt hij zich een beeld
van onze school.

Als dat een positief beeld is, wordt er opnieuw over 4 jaar een bezoek gepland. De
tussenliggende jaren leveren wij als school, via benodigde documenten gegevens aan, waarmee de inspectie jaarlijks wel een beeld krijgt van onze school.

De inspecteur beoordeelt met de termen: goed, voldoende, onvoldoende, zwak. We zijn als school erg trots op het oordeel van de inspectie. Alle kwaliteitspunten zijn beoordeeld met goed of voldoende. We hopen binnenkort het definitieve inspectierapport te ontvangen en deze zullen we uiteraard met u delen.