De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat bij de huidige schoolgrootte uit 5 ouders
en 5 leerkrachten. Wij hechten veel waarde aan de MR, omdat we van mening zijn
dat team en ouders elkaar nodig hebben om het onderwijs een goede invulling te
geven. De leden van de MR denken en beslissen mee. Zij behartigen de belangen
van de ouders, leerkrachten en leerlingen. De MR heeft over een groot aantal
onderwerpen advies- dan wel instemmingsrecht en is het officiële contactorgaan
tussen de school en het bestuur. 

In de schoolkalender vindt u de samenstelling van de MR. De MR dient de
openheid, de openbaarheid en het onderlinge overleg te bevorderen. De
vergaderingen zijn openbaar en u bent daarbij van harte welkom. De data voor
deze bijeenkomsten worden vermeld in de kalender en nieuwsbrief. 

Binnen het bestuur van de stichting openbaar primair onderwijs is er een
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin hebben 2 ouders en 2
leerkrachten van iedere school zitting. De GMR behartigt de belangen van
schooloverstijgende zaken.

Veiligheid

Veiligheid is een onderwerp dat de MR uitvoerig behandeld. Een onderdeel daarvan is hygiëne. Heeft uw kind al gemerkt dat de zeep en de handdoekjes op de toiletten regelmatiger aangevuld worden?

Daarnaast willen wij u als ouder graag verder informeren over de uitdagingen en gevaren van internet en social media. Weet u wat uw kind doet op internet?

Hiervoor gaan wij een informatieavond organiseren, om u op de hoogte te brengen van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van social media, maar ook wat mogelijke gevaren zijn, zoals bijvoorbeeld hoe online identiteitsfraude kan plaatsvinden en hoe je daartegen te wapenen.

Bent of kent u iemand die u en ons zou kunnen bijpraten over dit onderwerp? Neem dan contact op met de MR via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Veiligheid schoolplein

In de MR vergadering worden verschillende punten besproken, zo ook het punt veiligheid. We willen u bij deze nader informeren over veiligheid op het schoolplein.Zoals u heeft gemerkt zijn we druk bezig met de herinrichting van het schoolplein. Wij hopen dat binnen 3 weken het straatwerk(ophoging) van het schoolplein klaar is.De draaischijf wordt ook tijdelijk weggehaald, dit in verband met het opnieuw indelen van het schoolplein. Op het nieuwe plein krijgt de draaischijf een andere plek toegewezen.De tussenhekken die er nu nog staan, komen op het nieuwe schoolplein niet meer terug.Het wordt één groot plein waar uiteraard onze kinderen gebruik van kunnen maken, maar ook de kinderen van de kinderopvang en de senioren van de Sophiastaete.

De gedachte achter ons nieuwe schoolplein

Ons schoolplein wordt ingericht volgens het concept "Speelbrein: je brein groeit op het schoolplein". Geen kind speelt om zich te ontwikkelen - het ontwikkelt zich omdat het speelt. Dit is de overtuiging van het Kompan Play Institute. Het Speelbrein-concept richt zich op de vijf belangrijke vaardigheden die kinderen spelenderwijs ontwikkelen: fysiek, cognitief, emotioneel, sociaal en creatief. Dit is weergegeven in het onderstaande schema.

Speelbreinwiel2

Door een goede inrichting van het schoolplein wordt de ontwikkeling van de kinderen optimaal gestimuleerd. De kinderen trainen hun lichaam, brein en talenten. Dit gebeurt onopgemerkt. Ze zijn gewoon lekker aan het spelen! Zie voor meer informatie: www.speelbrein.nl en www.kompan.nl.